Grond- & rioleringswerken

Bij de realisatie van een vloer, kelder of totaalproject dient men eveneens rekening te houden met de waterhuishouding. Voor het grondwerk wordt gebruik gemaakt van aangepaste machines om deze werken deskundig uit te voeren.

Ook afvoervoorzieningen worden nauwkeurig door ons uitgevoerd:

olie- en vetafscheidersafvoergoten
septische putten
regenwaterputten
PVC-, PE- en betonafvoeren

kunnen eenvoudig door ons geplaatst worden.